InuYasha: 2x6

The End of Moryomaru

Inuyasha and Koga arrive at the scene of Moryomaru and Naraku’s fight. But Moryomaru, who wants his Shikon shards, catches Koga.

InuYasha: 2×6
InuYasha: 2×6
InuYasha: 2×6
InuYasha: 2×6
InuYasha: 2×6
InuYasha: 2×6
InuYasha: 2×6
InuYasha: 2×6
InuYasha: 2×6
InuYasha: 2×6
Nov. 07, 2009